להלן מידע אודות ועדות האיגוד ISSA – הציאפטר הישראלי:
כנסים והשתלמויות
חברי הוועדה: דני אברמוביץ, שלומי מרדכי, מיטל בן דוד, אייל אסרף, אופיר ניסים, דניאל צ'צ'יק, תמיר רביבו.
מקצועית (תקנים מקצועיים, רגולציה, GRC ועוד)
חברי הוועדה: דני אברמוביץ, אריאל פלד, אופיר ניסים, אייל אסרף, שלומי מרדכי, תמיר רביבו.
 
פרסומים ושיווק (פרסום, שיווק, ידיעון, אתר האינטרנט)
חברי הוועדה: אריאל פלד, דני אברמוביץ, שלומי מרדכי, אייל אסרף, אופיר ניסים, מיטל בן דוד, תמיר רביבו.
 

 
שת"פ (קשר עם מוסדות ממשלתיים, מוסדות פרטיים, אקדמיה)
חברי הוועדה: גיל זיסו, דני אברמוביץ, שלומי מרדכי, מיטל בן דוד, אופיר ניסים, תמיר רביבו.
 
אסטרטגיה
חברי הוועדה: אריאל פלד, דני אברמוביץ, שלומי מרדכי, גיל זיסו, אייל אסרף, מיטל בן דוד, תמיר רביבו.


 
תקנון
חברי הוועדה: אריאל פלד, דני אברמוביץ, אייל אסרף, שלומי מרדכי.


 
כספים
חברי הוועדה: דני אברמוביץ, שלומי מרדכי, מיטל בן דוד.
 

מוסדות האיגוד