הגב' מיטל בן-דוד
ניהול סקרים, בדיקות חדירה והערכת סיכוני אבטחת IT
 
בעלת ניסיון עשיר בניהול סקרים, בדיקות חדירה והערכת סיכוני אבטחתIT הנובעים מתשתית האינטרנט, מערכות והתקנים ניידים ותשתיותITRADER  תוך תאימות לחוקים ותקנות רגולטורים החלים בבנק פועלים, חברות הבנות ויחידות בחו"ל.  ביצוע מעקב אחר טיפול בממצאים  שנמצאו בבדיקות כאמור.
ניהול נושא הביקורות (חיצוניות ופנימיות) בתחום של אבטחת המידע.
ניהול נושא מדיניות ונהלים בתחום אבטחת המידע.