מטרות האיגוד:

מטרותיו העיקריות של האיגוד הישראלי לאבטחת מידע:
1. לייצג את נושא אבטחת המידע בפני גורמים ורשויות ממשלתיים ציבוריים ואחרים, בארץ ומחוצה לה.
 
2. לייצג את ענייני המקצוע במהלכי חקיקה מקומית ובינלאומית.
 
3. לפעול לחינוך הציבור והגברת מודעותו בתחום אבטחת המידע בישראל.
 
4. לפעול להכשרה מקצועית והעלאת הרמה המקצועית של כל העוסקים בתחום אבטחת המידע, ובכלל זה קיום השתלמויות, ימי עיון, קורסים להכנה לבחינות הסמכה הבינלאומיות וכדומה.
 
5. לפעול לקיום הכשרה מקצועית ולימוד מקצועות אבטחת המידע במוסדות אקדמאיים ואחרים.
 
6. לפעול לעדכון שוטף, הכוונה והעמקת הידע של הציבור בנושאים הנ"ל.
 
7. לעסוק ולהשתתף בפיתוח שיטות ומתודולוגיות לניהול אבטחת מידע ובמחקרים אשר יתנו תשובות לבעיות מקצועיות בתחום אבטחת המידע.
 
8. לבחון ולקבוע תקנים ונהלים בנושאי אבטחת מידע וניהול סיכונים.
 
9. לטפח יחסי חברות וכבוד בין אנשי המקצוע ולחזק את הזיקה לערכים האנושיים והתרבותיים אשר ביסודות המקצוע.
 
10. לפרסם את ידיעון האיגוד. להכין, לתרגם ולהפיץ פרסומים מקצועיים הנוגעים לתחום אבטחת המידע וניהול סיכונים.
 
11. לתחזק את אתר האינטרנט של האיגוד www.issa.org.il
 
12. לקיים קשר עם ארגונים אחרים בארץ ומחוצה לה, ככל שזה נוגע למקצוע ביקורת טכנולוגיית המידע ולאבטחת מידע.
 
13. להשקיע, להפקיד ולהשתמש בכספי האיגוד וברכושו בכל צורה שהיא ולעשות כל פעולה כספית לתועלת האיגוד ולקידום מטרותיו.
 
14. לגבות דמי חבר מחברים בגובה שייקבע מדי פעם ע"י מוסדות האיגוד ולקבל תשלומים, תרומות, מתנות ועיזבונות לקידום מטרותיו של האיגוד.
 
15. לעשות ולעסוק בכל מיני פעולות אחרות שיש להן קשר או אשר ביכולתן
 
16. לסייע בהגשמת המטרות הנ"ל או חלק מהן.
האיגוד הוא מוסד ללא כוונת רווח. וכל עודפי הכספים שייווצרו כתוצאה מפעולותיו, אם ייווצרו, ישמשו אך ורק לקידום מטרותיו, ובשום אופן לא יחולקו בין חבריו.