מר ניר ולטמן
מנהל אבטחת מידע בחברת Retalix
 
ניר עוסק בעולם אבטחת המידע מעל 8 שנים וכעת עובד בתפקיד CSOבחברת Retalix.
בתפקידיו הקודמים ניר עבד במספר חברות ייעוץ במגוון תחומים טכנולוגיים, לרבות אבטחת מערכות הפעלה ותקשורת,
פיתוח מאובטח ואף מבדקי חדירה ומרצה בכנסים.