top of page
ISSA israel logo

מקורות מידע מקצועיים בעולם אבטחת המידע

האיגוד בשיתוף חברות ייעוץ ומומחי אבטחת מידע משתפים טיפים, עיצות ומדריכים שונים מבחינת היבטי אבטחת מידע והגנת הפרטיות.

Artboard 1-100.jpg
Mag Cover Wix.png
Mag Cover Wix.png

מדריך הנחיות אבטחת מידע והגנת הפרטיות בזמן מלחמה

צירפנו מדריכים להורדה שיעשו לכם סדר בתקופה הזאת,

מוזמנים להוריד ולהפיץ לקרובים שלכם!

הנחיות הסברה בזמן מלחמה

הסברה להורים

הסברה להורים
צפייה בסרטון

הנחיות כלליות בזמן מלחמה